Oskar Gjevik

Operaskolen ga meg en mulighet til å bli kjent med meg selv og andre, både musikalsk og personlig

Om forfatteren Opera Trøndelag

Opera Trøndelag SA er et distriktsoperaselskap med formål å drive virksomhet innen opera og musikkteater, lokalt og regionalt, der samspill mellom profesjonelle og amatører er sentralt.