Operaskolen ga meg en mulighet til å bli kjent med meg selv og andre, både musikalsk og personlig